<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Liga AZB 1. kolo ml. žiactvo a Vysokoškolská atletická séria (časť 2) v behu na 300 m a 150 m

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Ligu AZB: Atletický zväz Bratislavy s podporou Nadácie SPP; Vysokoškoskú atletickú sériu: AO TJ Slávia STU Bratislava s podporou SAUŠ a MŠVVaŠ SR

Dátum

11.05.2022

Miesto

Bratislava (Atletický štadión Pavla Gleska - Mladá garda STU, Račianska 103, Bratiskava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Dominika Blašková 0911 169 850 azb@atletika.sk
Vedúci projektu Dag Bělák 0904 300 170 dagbelak@gmail.com
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Výsledky spracoval Matúš Kompas kompas@atletika.sk
Zdravotnícke zabezpečenie Slovenský Červený kríž

Štartujú

ročníky 1923 - 2006
ročníky 1923 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Obmedzenie štartu

Neregistrovaní študenti VŠ alebo maturanti so záujmom štartu na 300 m a 150 m v rámci vysokoškolskej atletickej série sa prihlasujú na email: brano.droscak@gmail.com do 10.5.2022 do 23:59!

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to od zverejnenia propozícií do 10.5.2022 22:00 hod.

Štartovné

Štartovné:

 • pretekári z klubov AZB v rámci ligy - 2 € / pretekár
 • pretekári z klubov AZB kontrolky - 3 € / štart
 • pretekári mimo klubov AZB - 5 € / štart
 • pretekári z usporiadateľského klubu vysokoškolskej atletickej série pri štarte v disciplínach 300 m a 150m - 0 € / pretekár
 • dopísanie pretekára v deň pretekov 5 € / pretekár + štartovné

Disciplíny

Dorastenci 150 m, 300 m
Dorastenky 150 m, 300 m
Juniorky 150 m, 300 m
Juniori 150 m, 300 m
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1500 m, výška, guľa 5 kg, guľa 6 kg, guľa 7,26 kg
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 200 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 200 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1500 m, výška, guľa 3 kg, guľa 4 kg
Starší žiaci 150 m, 300 m
Staršie žiačky 150 m, 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená od 14:30 do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartové čísla na disciplíny 600m m a dlhšie sa budú rozdávať priamo na štarte disciplíny. Pretekári na ostatných disciplínach štartové čísla nemajú.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priľahlej budove. Šatne slúžia len na prezlečenie, organizátor neručí za veci odložené v šatni alebo na tribúne. 

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže. Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,...).

Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovania

Skok do výšky:

st. žiaci – 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 161, 164, 167, 170, ...cm

st. žiačky – 113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 161,...cm

kontrolky - 133, 138, 143 ,148 ,153, 158, 161, 164, 167, 170, ...cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2022 a podľa propozícií pretekov.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v technických disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 5. Jeden False start je povolený pre kategóriu mladších a najmladších žiakov a žiačok.
 6. Pri štarte za vyššiu vekovú kategóriu môže pretekár štartovať iba v disciplínach v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie /pozri Rozsah pretekania SAZ 2022/. Do rozsahu pretekania patria majstrovské a doplnkové disciplíny.
 7. Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. i) Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční
 8. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

streda, 11.5.2022
Čas Disciplíny
15:45 diaľka Mžci
16:00 1500 m Mžci 1500 m Mžky 1500 m M 1500 m Ž kriket Mžky
16:10 60m p 76,2-7,5 Mžci
16:15 60m p 76,2-7,5 Mžky
16:25 60 m Mžci
16:40 60 m Mžky
17:00 výška Mžci výška Mžky výška M výška Ž kriket Mžci
17:05 60 m M 60 m Ž
17:20 600 m Mžci 600 m M
17:25 600 m Mžky 600 m Ž
17:30 diaľka Mžky
17:35 300 m M 300 m Ž 300 m Jri 300 m Jky 300 m Dci 300 m Dky 300 m Žci 300 m Žky
18:00 guľa 2 kg Mžky guľa 3 kg Mžci guľa 3 kg Ž guľa 4 kg Ž guľa 5 kg M guľa 6 kg M guľa 7,26 kg M
18:05 150 m Mžci
18:20 150 m Mžky
18:50 150 m M 150 m Ž 150 m Jky 150 m Jri 150 m Dci 150 m Dky 150 m Žci 150 m Žky
19:15 200 m pr. 76,2 Mžci
19:20 200 m pr. 76,2 Mžky
19:30 Oceňovanie víťazov (1.miesto) Vysokoškolskej atletickej série v behu na 300 m a 150 m po kategóriach