<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov

SsAZ_BSKBB

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje BŠK Banská Bystrica a VŠC Dukla Banská Bystrica

Dátum

08.05.2022

Miesto

Banská Bystrica (Národný atletický štadión, Hutná 3, Banská Bystrica )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Lenka Tabaková
Vedúci projektu Matej Tabak +421 903 682256 matejtabak11@gmail.com
Vedúci rozhodca Marián Kalabus
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008

V kategórii dorastencov a dorasteniek môžu štartovať aj mladší (2007-2008) v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2022.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 5.5.2022 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Do termínu musí byť vykonaná aj prihláška štafety! Na mieste sa dá už len zmeniť menoslov, alebo pre prípadne zranenie štafetu škrtnúť. Na mieste súťaže sa už nová štafeta nedá nehlásiť!

Štartovné

Dorast a juniori                                  3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g
Juniori 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m pr. 99,1, 400 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 6 kg, disk 1,75 kg, kladivo 6 kg, oštep 800 g

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v rozhodcovskej veži od 8:30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Pod hlavnou tribúnou atletického štadióna. Usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovanie:

Juniori a dorastenci                    skok do výšky - 155, 160, 165, 170, 175,180, 184, 188, 191, 194, 196 ďalej po 2cm

                                                  skok o žrdi - 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 350, ďalej po 10cm

Juniorky a dorastenky                skok do výšky - 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 164, 168, 171, 174, 176, ďalej po 2cm

                                                  skok o žrdi - 200, 220, 240, 250, 260, ďalej po 10cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2022 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 8.5.2022
Čas Disciplíny
10:00 110 m pr. 99,1 Jri 110 m pr. 91,4 Dci výška Jri výška Dci diaľka Jky diaľka Dky guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Jky disk 1,5 kg Dci disk 1,75 kg Jri
10:15 100 m pr. 83,8 Jky 100m p 76,2-8,5 Dky
10:30 100 m Jri Beh 100 m Dci Rozbeh
10:40 100 m Jky Beh 100 m Dky Rozbeh
10:50 1500 m Jri 1500 m Dci
11:00 1500 m Jky 1500 m Dky
11:15 100 m Dci Finále guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri disk 1 kg Jky disk 1 kg Dky
11:20 100 m Dky Finále výška Jky výška Dky diaľka Jri diaľka Dci
11:35 400 m Jri 400 m Dci oštep 500 g Dky oštep 600 g Jky
11:50 400 m Jky 400 m Dky
12:05 800 m Jri 800 m Dci
12:20 800 m Jky 800 m Dky kladivo 5 kg Dci kladivo 6 kg Jri
12:35 400 m pr. 91,4 Jri 400 m pr. 83,8 Dci žrď Jri žrď Jky žrď Dci žrď Dky
12:50 400 m pr. 76,2 Jky 400 m pr. 76,2 Dky trojskok Jri trojskok Jky trojskok Dci trojskok Dky
13:05 200 m Jri 200 m Dci oštep 700 g Dci oštep 800 g Jri
13:20 200 m Jky 200 m Dky kladivo 3 kg Dky kladivo 4 kg Jky
13:50 4 x 100 m Dci
14:00 4 x 100 m Dky

Ďalšie informácie

Dráha je osemprúdová umelohmotna, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

V prípade vyššieho počtu pretekárov usporiadateľ prispôsobí počet pokusov v technických disciplínach okrem skoku do výšky a skoku o žrdi na 2+3 pokusy.