<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva

SsAZ_ZTSMT

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ZTS Martin

Dátum

01.05.2022

Miesto

Martin (Atletický štadión pri Spojenej škole Martin, Československej armády 24)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Pavol Zemko
Vedúci projektu Ján Gigac jan.gigac@centrum.sk
Technický riaditeľ Dušan Machník
Vedúci rozhodca Vladimír Prokša
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2007 - 2012
ročníky 2007 - 2012

V kategórii starších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2022.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 28.4.2022 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Starší žiaci a žiačky                           3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Nie sú k dispozícii. Štadión je bez tribúny, budú inštalované prístrešky v obmedzenom množstve.

Technické ustanovenia

Starší žiaci     - skok do výšky - 145, 150, 155, 160, 165, 169, 173, 176, 179, 182, 184 ďalej po 2cm
                       - skok o žrdi - 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, ďalej po 10cm
Staršie žiačky - skok do výšky - 125, 130, 135, 140, 145, 150, 154, 158, 161, 164, 166 ďalej po 2cm
                       - skok o žrdi - 160, 180, 200, 210, 220, ďalej po 10cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2022 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 1.5.2022
Čas Disciplíny
10:00 100 m pr. 83,8 Žci výška Žci diaľka Žky guľa 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci
10:15 100m p 76,2-8,2 Žky
10:30 60 m Žci Rozbeh
10:50 60 m Žky Rozbeh žrď Žci žrď Žky
11:40 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky guľa 4 kg Žci kladivo 3 kg Žky
12:10 60 m Žci Finále diaľka Žci
12:20 60 m Žky Finále
12:30 800 m Žci disk 0,75 kg Žky
12:45 800 m Žky
13:00 3000 m Žci výška Žky oštep 500 g Žky
13:20 2000 m Žky
13:40 300 m Žci disk 1 kg Žci
13:50 300 m Žky
14:10 150 m Žci
14:40 150 m Žky oštep 600 g Žci
15:20 300 m pr. 76,2 Žci
15:30 300 m pr. 76,2 Žky
15:50 4 x 60 m Žci
16:00 4 x 60 m Žky

Ďalšie informácie

Dráha je osemprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.
V prípade vyššieho počtu pretekárov usporiadateľ prispôsobí počet pokusov v technických disciplínach
okrem skoku do výšky a skoku o žrdi na 2+3 pokusy.

Spon_ZTSMT