<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ všetkých kategórií v cezpoľnom behu

vsaz+active life LOGO

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia Východoslovenského atletického zväzu, BK Steel Košice, Active life Košice.

Dátum

05.11.2022

Miesto

Košice (Košice, oblasť ANIČKA )

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Peter Buc
Technický riaditeľ Tomáš Gál
Športovo-technický delegát Vladislav Vovčko
Vedúci rozhodca Silvia Hanusová
Časomieru zaisťuje Anna Bucová
Vedúci ceremoniálu Silvia Hanusová

Štartujú

ročníky 1923 - 2002
ročníky 1923 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

 

Dĺžky tratí:

Muži: 9 000 m

Ženy: 7 000 m

Juniori: 6 000 m

Juniorky: 4 000 m

Dorastenci: 4 000 m

Dorastenky: 3 000 m

Starší žiaci: 2 000 m

Staršie žiačky: 2 000 m

Mladší žiaci: 1 000 m

Mladšie žiačky: 1 000 m

Najmladší žiaci: 500 m

Najmladšie žiačky: 500 m

Prihlášky

Prihlasovanie: na on-line na webovom portáli: http://statistika.atletika.sk/kalendar najneskôr do 3.11.2022 do 12:00 hod.

Štartovné

V rámci VsAZ najmladšie a mladšie žiactvo – 1 €, ostatné kategórie – 2 €. Štartovné ostatní neregistrovaní v SAZ – 5 €.

Disciplíny

Dorastenci cezpoľný beh
Dorastenky cezpoľný beh
Juniorky cezpoľný beh
Juniori cezpoľný beh
Muži cezpoľný beh
Mladší žiaci cezpoľný beh
Mladšie žiačky cezpoľný beh
Najmladší žiaci cezpoľný beh
Najmladšie žiačky cezpoľný beh
Ženy cezpoľný beh
Starší žiaci cezpoľný beh
Staršie žiačky cezpoľný beh

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená pri bufete Detského areálu na Aničke od 08:30 hod.

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať od 8:30 hod. Každý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové čísla pripevnené a to bez možnosti ich akejkoľvek úpravy.

Šatne

Šatňa a WC budú k dispozícii v bufete pri Detskom areáli.

Tituly a odmeny

Víťaz získava titul Majster VsAZ na rok 2022 v disciplíne ... v kategórii...... Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom.

Technické ustanovenia

Beží sa na trávnatej trati v parku Anička a priľahlých terénoch rieky Hornád. Je možné použiť tretry. Prevýšenie trate je 10 – 12 m. Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície. Usporiadateľ zabezpečí občerstvenie pre všetkých účastníkov. Parkovanie vozidiel je možné na vyhradených miestach - Ryba Anička a odtiaľ odporúčame aj príchod do areálu – Detský areál je 200 m od reštaurácie Ryba.

Časový program

sobota, 5.11.2022
Čas Disciplíny
10:00 Otvorenie pretekov .
10:10 cezpoľný beh Nžky
10:20 cezpoľný beh Nžci
10:30 cezpoľný beh Mžky
10:40 cezpoľný beh Mžci
11:00 cezpoľný beh Žky
11:15 cezpoľný beh Žci
11:35 cezpoľný beh Dky
11:50 cezpoľný beh Dci
12:10 cezpoľný beh Jri
12:45 cezpoľný beh Jky
13:15 cezpoľný beh Ž
14:00 cezpoľný beh M