<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Atletický míting pre najmladšie žiactvo (2011 a 2014) ZRUŠENÉ!!

Hala hlavička

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK RUN FOR FUN Bratislava, Atletický zväz Bratislava

Dátum

27.11.2021

Miesto

Bratislava

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Imrich Ozorák prihlasky.atletika@gmail.com

Štartujú

ročníky 2011 - 2011
ročníky 2011 - 2011
ročníky 2014 - 2014
ročníky 2014 - 2014

SKUPINA „A“ veková kategória a disciplíny formou trojboja    

Najmladšie žiactvo ročník 2011 dievčatá aj chlapci                                               

                 60 m z blokov

                 300 m z čiary       

                 medicinbal hodom cez hlavu

SKUPINA „B“ veková kategória a disciplíny formou trojboja                                                  

miniprípravka ročník 2014 dievčatá aj chlapci                                                

                 60 m z polovysokého štartu

                 150 m z čiary 

                 penová lopta z kľaku                                                                                      

Prihlášky

Prihláška klubu

 • Záujem o súťaženie treba napísať do pondelka 22. novembra 2021 do 24.00 hod. na e-mailovú adresu: prihlasky.atletika@gmail.com v ktorej treba napísať aj predpokladaný počet súťažiacich z klubu.

Menovitá prihláška

 • Menovite prihlasovať do disciplín sa dá len on-line na web stránke Slovenského atletického zväzu: http:/ /statistika.atletika.sk/kalendar najneskôr do stredy 24. novembra 2021 do 24.00 hod.

Štartovné

2,- € za každého prihláseného žiaka.

Disciplíny

Miniprípravka-chlapci trojboj
Miniprípravka-dievčatá trojboj
Najmladší žiaci trojboj
Najmladšie žiačky trojboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

 • Bude otvorená od 08.00 hod. do skončenia podujatia.
 • Za klub komunikuje vždy len jeden poverený zástupca.

Rozcvičovanie

 • Budú k dispozícii v deň podujatia od 08.00 hod. mimo súťažných sektorov. 
 • Po absolvovaní všetkých disciplín treba opustiť vnútornú plochu haly Elán.

Šatne

 • Šatne sú k dispozícii len na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.

Štartové listiny

 • Zverejní usporiadateľ na webovej stránke www.atletika.sk           

Výsledky

Spôsob vyhodnotenia podujatia

 •   Súťaží sa formou viacboja v troch disciplínach
 •   Vyhodnotia sa dievčatá a chlapci v týchto vekových kategóriách:

           2011 samostatne

           2014 samostatne

 • Odmeňujú sa vždy dievčatá a chlapci na prvom až treťom mieste. (spolu=12x)
 • Do bodovania sa počítajú len tí čo absolvujú všetky disciplíny.

 

Poradie v jednotlivých vekových kategóriách

 • Poradie sa vyhodnotí bodovaním v jednotlivých disciplínach z dosiahnutých výkonov takto: 1. miesto = 1 bod, 2.miesto = 2 body, ... 10.miesto 10 bodov, atď
 • Víťazom v každej kategórii sa stane dievča alebo chlapec s najnižším súčtom bodov.

 

Vyhlasovanie víťazov

 • Uskutoční sa na prízemí haly Elán (prípadne na terase haly vonku) vždy po skončení vekovej kategórie.

Zdravotná služba

Bude k dispozícii počas konania podujatia.

Technické ustanovenia

 • Súťaže sa konajú podľa pravidiel Svetovej atletiky a týchto propozícií.
 • Kapacita tohto bloku je do 100 štartujúcich
 • Použitie atletických tretier žiakmi ročníka narodenia  2014 nie je povolené.
 • Vo všetkých vekových kategóriách platí diskvalifikácia až po druhom nevydarenom štarte.
 • Začínajú vždy dievčatá pred chlapcami.
 • Súťaží sa podľa aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k usporiadaniu športových podujatí.

Časový program

sobota, 27.11.2021
Čas Disciplíny
00:00 trojboj Nžci trojboj Nžky trojboj EleHm trojboj EleZm

Ďalšie informácie

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM

10.45    60 m   2014 dievčatá 

             ↓↓↓                                                    

             60 m   2014 chlapci                            + penová lopta 2014 dievčatá

             ↓↓↓

             60 m   2011 dievčatá                          + penová lopta 2014 chlapci

             ↓↓↓

             60 m   2011 chlapci                            + medicinbal 2011 dievčatá

             ↓↓↓ 

             150 m 2014 dievčatá                          + medicinbal 2011 chlapci

             ↓↓↓

             150 m 2014 chlapci

             ↓↓↓ 

             300 m 2011 dievčatá

             300 m 2011 chlapci

             ˇ

   >>> vyhlasovanie víťazov

DEFINITÍVNY časový program bude zverejnený po uzávierke štartovej listiny.

 

Podujatie sa uskutoční v covidovom režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ.
Tréneri a rozhodcovia sú povinní si počas celého podujatia prekryť horné dýchacie   cesty rúškom alebo respirátorom.
Tréneri a súťažiaci podľa pravidiel atletiky nemôžu povzbudzovať z plochy haly.