<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SsAZ vo viacboji mladšieho žiactva

SsAZ_ZTSMT

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ZTS Martin

Dátum

19.06.2022

Miesto

Martin (Atletický štadión pri Spojenej škole Martin, Československej armády 24)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Pavol Zemko
Technický riaditeľ Dušan Machník
Športovo-technický delegát Marián Kalabus
Vedúci rozhodca Vladimír Prokša

Štartujú

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Termín prihlasovania je do 17.6.2022 do 20.00 hod., po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Potvrdenie štartu         2,00 € za odprezentovaného atléta

Odhláška                     0,50 €

Štart mimo súťaž         5,00 €

Dohláška                     1,00 € + štartovné 2,00 €

Disciplíny

Mladší žiaci pätboj
Mladšie žiačky pätboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Otvorená od 9.00 hod. do skončenia pretekov. 

Prezentácia pretekárov končí v kancelárii pretekov o 10,00 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pretekárov v prípade veľkého počtu prihlásených. O odmetnutí bude rozhodovať športovo-technický delegát.

Štartové čísla

Prevezme vedúci družstva pri prezentácii, odoberú sa pri dobehu na 600 m.

Rozcvičovanie

Povolené je na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Nie sú k dispozícii. Štadión je bez tribúny, budú inštalované prístrešky v obmedzenom množstve.

Tituly a odmeny

Prví traja pretekári získajú medaily a diplom. Víťaz obdrží tričko "Majster SsAZ"

Záverečná ustanovenia

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SsAZ pre rok 2022 a týchto propozícií

Časový program

nedeľa, 19.6.2022
Čas Disciplíny
11:00 pätboj Mžky
11:20 pätboj Mžci

Ďalšie informácie

Chlapci i dievčatá budú rozdelení do 12-členných skupín.

DIEVČATÁ 60 m prek. loptička 60 m diaľka 600 m
1. skupina 11:00 sektor A 11:40 12:40 sektor B 13:30 14:50
2. skupina 11:10 sektor B 11:50 12:50 sektor A 13:40 15:10
3. skupina 11:40 sektor A 12:30 13:30 sektor B 14:20 15:30
4. skupina 11:50 sektor B 12:40 13:40 sektor A 14:30 15:50
5. skupina 12:00 sektor A 13:20 14:20 sektor B 15:05 16:00
CHLAPCI 60 m prek. diaľka 60 m loptička 600 m
1. skupina 11:20 sektor A 12:00 13:00 sektor B 13:50 15:00
2. skupina 11:30 sektor B 12:10 13:10 sektor A 14:10 15:20
3. skupina 12:10 sektor A 12:50 13:50 sektor B 14:40 15:40

 

Spon_ZTSMT