<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Liga AZB mladšie žiactvo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy s podporou Nadácie SPP

Dátum

18.06.2022

Miesto

Bratislava (Atletický štadión FTVŠ, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu, Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Imrich Ozorák
Vedúci projektu Dag Bělák 0904 300 170 dagbelak@gmail.com
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Výsledky spracoval Martin Šuchter mart.suchter@gmail.com
Zdravotnícke zabezpečenie Slovenský Červený kríž

Štartujú

ročníky 1923 - 2008
ročníky 1923 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to od zverejnenia propozícií do 16.6.2022 22:00 hod. Na mieste nie je možné dohlásovať pretekárov.

Štartovné

Štartovné:

  • pretekári z klubov AZB v rámci ligy - 2 € / pretekár
  • pretekári z klubov AZB kontrolky - 3 € / štart
  • pretekári mimo klubov AZB - 5 € / štart

Disciplíny

Muži 100 m, 600 m, výška
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5, výška, diaľka, kriket
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket
Ženy 100 m, 600 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená od 08:30 do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartové čísla na disciplíny 600m m a dlhšie sa budú rozdávať priamo na štarte disciplíny. Pretekári na ostatných disciplínach štartové čísla nemajú.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priľahlej budove FTVŠ. Šatne slúžia len na prezlečenie, organizátor neručí za veci odložené v šatni alebo na tribúne. 

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže. Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,...).

Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB.

Technické ustanovenia

Kontrolky vo vrhu guľou: kategórie dorast, juniori a dospelí vrhajú náčiním s váhou prislúchajúcou danej vekovej kategórii.

 

Základné výšky a zvyšovania

Skok do výšky:

ml. žiaci – 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163...cm

ml. žiačky – 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm

Časový program

sobota, 18.6.2022
Čas Disciplíny
14:30 60m p 76,2-7,5 Mžci výška Mžci výška Mžky výška M kriket Mžky
14:40 60m p 76,2-7,5 Mžky
14:50 60 m Mžci
15:05 60 m Mžky diaľka Mžci
15:30 100 m M kriket Mžci
15:40 100 m Ž
15:50 600 m Mžci diaľka Mžky
15:58 600 m Mžky
16:05 600 m M 600 m Ž
16:15 150 m Mžci guľa 2 kg Mžky
16:25 150 m Mžky
16:45 1500 m Mžky