<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva skupina Sever

SsAZ_ZTSMT

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ZTS Martin

Dátum

05.06.2022

Miesto

Martin (Atletický štadión pri Spojenej škole Martin, Československej armády 24)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Pavol Zemko
Vedúci projektu Roman Coma roma74.roman@gmail.com
Technický riaditeľ Dušan Machník
Vedúci rozhodca Vladimír Prokša
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

V kategórii mladších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2022.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 3.6.2022 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Mladší žiaci a žiačky                          2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Nie sú k dispozícii. Štadión je bez tribúny, budú inštalované prístrešky v obmedzenom množstve.

Technické ustanovenia

Mladší žiaci: skok do výšky - 115,120,125,130,135,140,145,150,154,157,160,163,165, ďalej po 2cm
Mladšie žiačky: skok do výšky - 110,115,120,125,130,135,140,144,148,151,154,156, ďalej po 2cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2022 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 5.6.2022
Čas Disciplíny
10:00 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky výška Mžky diaľka Mžci
10:25 60m p 76,2-7,5 Mžci guľa 2 kg Mžky kriket Mžci
10:35 60m p 76,2-7,5 Mžky
10:45 60 m Mžci Rozbeh
11:00 60 m Mžky Rozbeh
11:15 600 m Mžci
11:25 600 m Mžky
11:40 60 m Mžci Finále A výška Mžci diaľka Mžky
11:50 60 m Mžky Finále A guľa 3 kg Mžci kriket Mžky
12:05 1500 m Mžci
12:15 1500 m Mžky
12:30 150 m Mžci
12:45 150 m Mžky
13:10 4 x 60 m Mžci
13:20 4 x 60 m Mžky

Ďalšie informácie

Dráha je osemprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

V prípade vyššieho počtu pretekárov usporiadateľ prispôsobí počet pokusov v technických disciplínach okrem skoku do výšky na 2+3 pokusy.

Spon_ZTSMT