<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva

SsAZ_ZTSDU

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Spartak Dubnica nad Váhom

Dátum

22.05.2022

Miesto

Dubnica nad Váhom (Mestský štadión v Dubnici nad Váhom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Peter Račkovič +421 905 644740
Technický riaditeľ Peter Ďuriš +421 904 545144
Vedúci rozhodca Slavomíra Očkajová +421 948 888765 slavka.slukova@gmail.com
Riadiaci súťaže družstiev Ján Gigac +421 902 470834 jan.gigac@centrum.sk
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2007 - 2012
ročníky 2007 - 2012

V kategórii starších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2022.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 20.5.2022 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Starší žiaci a žiačky                           3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne budú v obmedzenom počte a slúžia len na prezlečenie. Usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá.

Protesty

Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Technické ustanovenia

Starší žiaci     - skok do výšky - 145, 150, 155, 160, 165, 169, 173, 176, 179, 182, 184 ďalej po 2cm
                       - skok o žrdi - 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, ďalej po 10cm
Staršie žiačky - skok do výšky - 125, 130, 135, 140, 145, 150, 154, 158, 161, 164, 166 ďalej po 2cm
                       - skok o žrdi - 160, 180, 200, 210, 220, ďalej po 10cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2022 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 22.5.2022
Čas Disciplíny
10:00 100 m pr. 83,8 Žci výška Žci diaľka Žky guľa 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci
10:15 100m p 76,2-8,2 Žky
10:30 60 m Žci Rozbeh
10:50 60 m Žky Rozbeh žrď Žci žrď Žky
11:40 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky guľa 4 kg Žci kladivo 3 kg Žky
12:10 60 m Žci Finále A 60 m Žci Finále B
12:20 60 m Žky Finále A 60 m Žky Finále B výška Žky diaľka Žci
12:30 800 m Žci
12:45 800 m Žky
13:00 3000 m Žci disk 1 kg Žci oštep 500 g Žky
13:20 2000 m Žky
13:40 300 m Žci
13:50 300 m Žky
14:10 150 m Žci disk 0,75 kg Žky oštep 600 g Žci
14:40 150 m Žky
15:20 300 m pr. 76,2 Žci
15:30 300 m pr. 76,2 Žky
15:50 4 x 300 m Žci
16:00 4 x 300 m Žky

Ďalšie informácie

Dráha je šesťprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné. Hod diskom a kladivom sa uskutoční na vrhačskom štadióne mimo hlavnej plochy.
V prípade vyššieho počtu pretekárov usporiadateľ prispôsobí počet pokusov v technických disciplínach
okrem skoku do výšky a skoku o žrdi na 2+3 pokusy.

Spon_ZTSDU